ادامه فعاليت كارگاهى و عمليات ساختمانى در دهكده ساحلى اليت

ادامه فعاليت كارگاهى و عمليات ساختمانى در دهكده ساحلى اليت

2017-01-18
آغاز فعاليت كارگاهى و عمليات ساختمانى

آغاز فعاليت كارگاهى و عمليات ساختمانى

2016-12-24
تسطيح زمين و ديوارگذاري

تسطيح زمين و ديوارگذاري

2016-07-07
تجهيز کارگاه دهکده ویلایی الیت

تجهيز کارگاه دهکده ویلایی الیت

2016-07-07
تفکيک قطعات دهکده ویلایی الیت

تفکيک قطعات دهکده ویلایی الیت

2016-07-07
درختکاري محیط دهکده ویلایی الیت

درختکاري محیط دهکده ویلایی الیت

2016-07-07
جاده سازي دهکده ويلايي اليت

جاده سازي دهکده ويلايي اليت

2016-07-07
راههاي ارتباطي
مديريت : 09113321680    |    واحد فروش ويلا شمال :09122192969
دهکده ساحلي اليت