آغاز جشنواره فروش دهکده ساحلی ویلایی الیت

آغاز جشنواره فروش دهکده ساحلی ویلایی الیت

2016-09-15
تسطيح زمين و ديوارگذاري

تسطيح زمين و ديوارگذاري

2016-07-07
تجهيز کارگاه دهکده ویلایی الیت

تجهيز کارگاه دهکده ویلایی الیت

2016-07-07
تفکيک قطعات دهکده ویلایی الیت

تفکيک قطعات دهکده ویلایی الیت

2016-07-07
درختکاري محیط دهکده ویلایی الیت

درختکاري محیط دهکده ویلایی الیت

2016-07-07
جاده سازي دهکده ويلايي اليت

جاده سازي دهکده ويلايي اليت

2016-07-07
تصوير هوايى بر فراز دهكده ويلايى اليت

تصوير هوايى بر فراز دهكده ويلايى اليت

2016-07-06
انيميشن ورودي و مجتمع تجاري اليت

انيميشن ورودي و مجتمع تجاري اليت

2016-07-06
 
راههاي ارتباطي
مديريت : 09113321680    |    واحد فروش ويلا شمال :09122192969
دهکده ساحلي اليت