ادامه فعاليت كارگاهى و عمليات ساختمانى در دهكده ساحلى اليت

ادامه فعاليت كارگاهى و عمليات ساختمانى در دهكده ساحلى اليت

2017-01-18
آغاز فعاليت كارگاهى و عمليات ساختمانى

آغاز فعاليت كارگاهى و عمليات ساختمانى

2016-12-24
انیمیشن ویلاهای تیپ 5 دهکده ویلایی الیت

انیمیشن ویلاهای تیپ 5 دهکده ویلایی الیت

2016-12-21
انیمیشن ویلاهای تیپ (4-B) دهکده ویلایی الیت

انیمیشن ویلاهای تیپ (4-B) دهکده ویلایی الیت

2016-12-17
آغاز جشنواره فروش دهکده ساحلی ویلایی الیت

آغاز جشنواره فروش دهکده ساحلی ویلایی الیت

2016-09-15
تسطيح زمين و ديوارگذاري

تسطيح زمين و ديوارگذاري

2016-07-07
تجهيز کارگاه دهکده ویلایی الیت

تجهيز کارگاه دهکده ویلایی الیت

2016-07-07
تفکيک قطعات دهکده ویلایی الیت

تفکيک قطعات دهکده ویلایی الیت

2016-07-07
 
راههاي ارتباطي
مديريت : 09113321680    |    واحد فروش ويلا شمال :09122192969
دهکده ساحلي اليت