معرفي منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي ، تکميلي

معرفي منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي ، تکميلي

در مطلب گذشته به معرفي منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي پرداختيم و با توضيحاتي درباره روند شكل گيري ، منطقه آزاد و تاريخچه منطقه آزاد انزلي سعي بر اين بود که يک آشنايي نسبي با اين منطقه پر از اميد به موفقيت داشته باشيد . در اين مطلب نيز سعي شده تا اطلاعات تکميلي از منطقه آزاد انزلي در اختيار شما قرار بگيرد، پيشنهاد ميکنيم در ادامه با ما همراه باشيد.

 منطقه آزاد انزلي و محدوده آن

افزايش محدوده منطقه آزاد انزلي در ارديبهشت ماه 1393

با پيگيريهاي صورت گرفته از سوي سازمان منطقه آزاد انزلي؛ بنا بر تصويب نامه وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي كه به تأييد رياست محترم جمهور رسيد بنا بر پيشنهاد دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد ماده واحده قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلي ـ مصوب 1382 و با رعايت تصويب‌نامه شماره 113200/ت49516 هـ مورخ 1392/06/05 محدوده منطقه آزاد انزلي گسترش يافت:

1ـ محدوده‌اي به مساحت (6489) هكتار مشتمل بر محدوده‌هاي زير به شرح نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي الحاق مي‌شود:

الف ـ محدوده‌اي به مساحت (5578) هكتار از شمال به طول (21905) متر به دريا، از جنوب به طول (29052) متر به اراضي محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (3350) متـر به مـحدوده فـعلي منطقه آزاد تـجاري ـ صنعتي انزلي و از شـرق بـه طول (6181) متر به رودخانه سفيدرود واقع در شرق محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي.

ب ـ محدوده‌اي به مساحت (408) هكتار از شمال به طول (5707) متر به دريا، از جنوب به طول (1150) متر به اراضي روستاي طالب‌آباد شهرستان بندرانزلي، از شرق به طول (546) متر به محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي و از غرب به طول (1386) متر به كانال طالب‌آباد انزلي.

ج ـ جمع مساحت افزايش داده شده در جنوب منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي بابت اصلاح محدوده مصوب فعلي جنوباً به كنار گذر امامزاده هاشم به انزلي به مساحت (280) هكتار و مساحت دريايي به عمق (2) كيلومتر از محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي در محل روستاي چپرپرد تا رودخانه سفيدرود.

2ـ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي موظف به تهيه طرح جامع محدوده يادشده با در نظر گرفتن گرايش‌هاي غالب منطقه و ارايه آن به دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي مي‌باشد.

3ـ سازمان مذكور موظف به رعايت الزامات زيست محيطي در محدوده يادشده مي‌باشد.

درنتيجه محدوده منطقه آزاد انزلي از 3200 هكتار به بيش از 9400 هكتار افزايش يافت.

معرفي منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي ، تکميلي

منطقه آزاد انزلي و محدوده آن در ابتداي تاسيس

منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي به موجب ماده واحده قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري – صنعتي آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلي ( مصوب 1382/06/23 مجلس ) كه اشعار مي دارد " محدوده اي از منطقه شهرستانهاي آبادان و خرمشهر و محدوده اي از شهرستانهاي جلفا و بندر انزلي كه هيات وزيران تعيين مي كند به عنوان مناطق آزاد تجاري – صنعتي شناخته مي شود . كه اين مناطق در كليه امور بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدي آن اداره خواهند شد " ايجاد گرديد .
اساسنامه سازمان در مورخ 1383/05/04 به تاييد هيات محترم دولت رسيده و نقشه محدوده در تاريخ 1384/03/08 ابلاغ گرديده است . بنابراين سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي سازماني نوپاست كه عملاً از اواخر سال 84 فعاليتهاي خورا بر اساس اين قانون شروع كرده است . منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي اهدافي همچون ، عمران و آباداني و ارايه خدمات عمومي ، رشد و توسعه اقتصادي ، جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي ، ايجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظيم بازار كار و كالا ، تشويق توليد و صادرات كالا ، ورود و حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و جهاني ، جذب فناوريهاي جديد و انتقال علم و دانش فني به عوامل توليد داخلي همسو با توسعه علمي و فناوري جهان ، تسريع در فرآيندهاي تجاري و اقتصادي و فناوري را با ايجاد بستر مناسب جهت انجام آزمايشي طرحها و تعميم آن به سراسر كشور كه رسالت تعامل فعال با جهان ، منطبق با اسناد چشم انداز بيست ساله كشور را دنبال مي كند .
اين منطقه شامل محدوده اي از شهرستان انزلي به مساحت تقريبي 3200 هكتار خشكي و تا عمق دو كيلومتر از آبهاي ساحلي محدوده مي شد . محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي ( به غير از محدوده بندري ) از غرب به اراضي نيروي دريايي و محدوده روستاي طالب آباد و از سوي شرق به روستاي چپرپرد پايين منتهي مي شود .
كه در سه محدوده جدا از هم به شرح ذيل در نظر گرفته شده است كه هر يك پتانسيل خاص خود را دارند . اين سه محدوده عبارتند از : - ناحيه گلشن و فاز تجارت به مساحت 2091 هكتار كه شامل اراضي مناسب طبيعي ، با تراكم جمعيت پايين و مناطق مسكوني ، كمترين مقدار زمين جهت شالي كاري ، دسترسي به سواحل مناسب و وجود اماكن و تاسيسات تفريحي و توريستي منطقه

- شهرك صنعتي حسن رود و ناحيه اطراف آن به مساحت 946 هكتار كه شامل شهرك صنعتي ، اراضي منابع ملي و مجاور تالاب مي باشد .
- محدوده بندري منطقه آزاد انزلي به مساحت 106 هكتار ، كه اين امر مطلوبيت وجاذبه هاي منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي را براي ارائه تسهيلات در زمينه تخليه و بارگيري و ساير امور ، ارتقا داده است .

 معرفي منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي ، تکميلي

امكانات بندري و كشتيراني

انزلي با دارا بودن قدمتي ديرينه و منحصر بفرد يكي از مناطق فعال دربين كشورهاي حاشيه درياي خزر و بزرگترين بندر حاشيه شمالي كشور مي باشد كه علاوه بر داشتن جاذبه هاي گردشگري بدليل واقع شدن در مسير ارتباطي اروپا - اسيا از اهميت فوق العاده اي برخوردار است با عنايت به سرمايه گذاريهاي بعمل آمده در زمينه ايجاد زير ساختهاي مناسب، وجود انبارهاي چندمنظوره و ترمينالهاي متنوع و خريد مدرن ترين تجهيزات تخليه و بارگيري به عنوان اولين منطقه مجهز به سيستم ترافيك دريايي اين بندر را از بنادر موجود در سطح كشور و منطقه متمايز نموده است
بندرانزلي با استفاده از فناوري اطلاعات تمام تشريفات بندري و گمركي را از طريق شبكه رايانه اي مشترك بندر و گمرك به صورت مكانيزه انجام مي دهد و زيرساختهاي لازم را جهت تحقق سياست داد و ستد الكترونيكي فراهم نموده و همواره در اين خصوص جزء بنادر پيشرو كشور محسوب ميشود
مساحت كل محدوده بندري منطقه آزاد انزلي: 2/68 هكتار

 

مزيت ها و فرصت ها 

مزيتهاي قانوني منطقه آزاد انزلي :
- آزادي كامل ورود و خروج سرمايه .
- آزادي مشاركت سرمايه گذاري خارجي تا سقف 100 درصد .
- تضمين كامل سرمايه هاي خارجي و سود حاصل از آنها .
- معافيت مالياتي 15 ساله كه تا 20 سال افزايش پيدا نموده است .
- معافيت از پرداخت هرگونه حقوق گمركي و سود بازرگاني براي واردات مواد اوليه ، ماشين آلات و قطعات يدكي جهت توليد كنندگان منطقه .
- معافيت گمركي براي ورود كالاهاي ساخته شده در منطقه آزاد به داخل كشور به ميزان ارزش افزوده .
- امكان ترانزيت و صدور مجدد كالا بدون محدوديت .
- امكان مشاركت سرمايه گذاري داخلي و خارجي .
- معافيت گمركي براي ورود كالاهاي ساخته شده در منطقه به داخل كشور .
- امكان ورود كالا بدون پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني منطقه .
- امكان ورود اتباع خارجي از طريق مبادي ورودي و خروجي مجاز مناطق ،بدون نياز به صدور رواديد قبلي .
- فروش و اجاره زمين به سرمايه گذاران داخلي و اجاره زمين به سرمايه گذاران خارجي . [ویلا شمال]
- حاكم بودن مقررات خاص اشتغال در مناطق.

 

به غير از مزاياي قانوني ياد شده ، منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي داراي ويژگيها و مزاياي بيشمار ديگري نيز مي باشد كه از چند منظر مي توان بيان نمود :
الف ) جغرافيايي
ب ) اقتصادي
ج ) عمراني و زيرساختي [ویلا شمال]
د ) دانش و فناوري

 

نقش منطقه آزاد انزلي در توسعه اقتصادي استان و كشور

- منطقه آزاد انزلي با وجود قوانين بسيار مناسب نظير انواع معافيتهاي مالياتي و ايجاد امنيت سرمايه و دارايي (ماده 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ) از مناطق بسيار مستعد جهت جذب افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي به شمار مي آيد .

- منطقه آزاد تجاري – صنعتي يكي از بهترين مناطق جغرافيايي از نظر توسعه فعاليتهاي گردشگري ، اقتصادي ، صنعتي و تجاري با توجه به نزديكي به كلان شهر رشت و بندر انزلي مي باشد و توان ايجاد رقابت با بنادر كشورهاي حاشيه درياي خزر را دارد . [ویلا شمال]

-منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي درصدد است با گسترش تجارت الكترونيكي و توسعه بازارهاي مجازي و IT و همچنين برگزاري نمايشگاههاي بين المللي باعث تنوع فعاليتها در استان گردد .
- منطقه آزاد انزلي با دارا بودن دريا ، جنگل ، تالاب درصدد است با توسعه گردشگري ، حفاظت از تالاب بين المللي انزلي ، توسعه كاربريهاي توريستي ، راه اندازي مسير دريايي به ديگر بنادر شمالي كشور مانند نوشهر و بندر تركمن بتواند باعث توسعه خدمات گردشگري منطقه اي ، ملي و فراملي گردد .

- منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي با توجه به اينكه كشاورزي فعاليت محوري استان گيلان مي باشد ، از مناطق بسيار مستعد در جهت ايجاد صنايع فرآوري تبديلي و بسته بندي محصولات كشاورزي مي باشد و ارزش افزوده را در استان باعث مي شود .

-منطقه آزاد انزلي در كاركردهاي اقتصادي خود مي تواند اموري را همچون پشتيباني صادراتي و بازاريابي ، بازارسازي خدمات ، خدمات لجستيك محصولات كشاورزي را در استان عهده دار گردد و كشاورزي سنتي را به كشاورزي نوين كه آميزه اي از صنعت و تكنولوژي است ، تبديل نمايد .

- منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي به واسطه قوانين و مقررات مناسب و همچنين آماده بودن زيرساختهاي لازم مي تواند به عنوان پايلوتي براي ايجاد شركتها و واحدهاي توليدي – صنعتي كه محصولات مرتبط يا مكمل را توليد مي كنند ، تبديل گردد و از اين طريق به رشد همه جانبه اقتصادي استان و كشور كمك نمايد .

-منطقه آزاد انزلي با توسعه صنايع تبديلي ، افزايش بازدهي فعاليتهاي كشاورزي ، توسعه صنايع با تكنولوژي بالا ، تخصصي و صادراتي با عملكرد بين المللي ( كشاورزي – الكترونيك – شيلات ) ، برقراري يارانه هاي صادراتي ، تاكيد بر توسعه صنعت در شهركهاي صنعتي ، در جهت توسعه صنعت صادراتي گام بر مي دارد .

- منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي بدليل برخورداري از جايگاه رفيع تراتزيتي و حمل و نقل بواسطه واقع شدن در مسير كريدور شمال – جنوب ، توان بالايي در جهت ارتقا جايگاه استان در اين زمينه را دارد .

- منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي ، با پيوند بنگاههاي اقتصادي و تشكيل خوشه هاي صنعتي ، درصدد است تا علاوه بر اينكه ؛ هزينه هاي مشترك بالاسري را كاهش دهد ، به توسعه بخش صنعت در استان كمك نمايد .
- منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي با ايجاد و راه اندازي بندرگاه كاسپين علاوه بر گسترش فعاليتهاي بازرگاني و تجاري استان مي تواند باعث گسترش صنايع دريايي و بندري شده و بدين لحاظ 80 صنعت مرتبط با اين صنعت را در استان فعال نمايد .

- سازمان منطقه آزاد انزلي با فراهم نمودن مقدمات جهت ايجاد و راه اندازي بندرگاه نوين كاسپين و ايجاد راه آهن اتصال اين بندرگاه به راه آهن در حال احداث قزوين – انزلي – آستارا مي تواند موجب رونق هر چه بيشتر درآمدهاي ترانزيتي در استان باشد .

- منطقه آزاد انزلي در تلاش است با توسعه پاركهاي علم و فناوري و گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي در جهت انتقال دانش فناوري و تكنولوژي گام بردارد .
- منطقه آزاد انزلي با توسعه خدمات دانشگاهي برتر و ايجاد واحدهاي دانشگاهي بين المللي و پذيرش دانشگاههاي خصوصي ، علاوه بر بسط و توسعه علوم و فنون در استان و همچنين باعث به وجود آمدن تقاضاي گردشگري علمي و آموزشي در فصل سرما مي گردد .

 

به نقل از : منطقه آزاد تجاري صنعي انزلي

 

دهکده ساحلي ويلايي اليت ويلا شمال:

دهکده ساحلي ويلايي اليت ويلا شمال ویلا شمال مجموعه لوکس دهکده ساحلي ويلايي اليت ویلا شمال درفاز يک و دو، مشتمل برزميني به مساحت 33.230 متر مربع در شمال و در کنار ساحل درياي خزر، منطقه آزاد انزلي - زيباکنار، استان گيلان واقع شده است.

4.8/ 5 1 9353

آخرين اخبار ما

تازه ها

راههای ارتباطی
مدیریت : 09121641518    |    واحد فروش ویلا شمال :09122192969
دهکده ساحلی الیت