اهداف

اهداف

يکي از مسائل مهم که در سالهاي اخير زندگي بسياري از شهروندان را مختل نموده است ميزان استرسهاي محيطي و افسردگي است که در جوامع امروزي بطور قابل توجهي در حال افزايش است، از طرفي كيفيت محيط شهري و معماري نيز كه از شاخصه هاي اصلي زندگي اجتماعي مي باشد به نوبه خود نقش به سزايي در کيفيت زندگي دارد. در جوامع شهري با رويكرد توسعه پايدار، توجه به ايجاد تعلقات محيطي شهري براي شهروندان و همچنين ايجاد پاركهاي شهري ويژه و دعوت آنان براي حضور در اين مكانهاي شهري در راستاي كاهش استرسها و افزايش سلامت روحي برنامه ريزيهايي شده است ولي به دليل وجود جمعيت زياد ، برج سازي، ترافيک سنگين شهري به نتايج مطلوب نرسيده است.. بدين ترتيب اکثر افراد براي فرار از اين شرايط نابسامان روحي و رواني ،هواي آلوده و ازدحام جمعيت به هدف ايجاد بستر آرامش، بهره مند شدن از هواي سالم ، لذت بخش و طبيعت بکر به شمال کشور روي آوردند. شرکت باني گستر ضمن ارزيابي شاخصه هاي سلامت اجتماعي، روحي و رواني شهروندان و در نظر گرفتن آرامش خاطرافراد به بررسي نقش شهرسازي و احداث مجتمع توريستي در جهت ايجاد محيطي امن به همراه آرامش ميپردازد

راههاي ارتباطي
مديريت : 09113321680    |    واحد فروش ويلا شمال :09122192969
دهکده ساحلي اليت