گروه انبوه سازان اوژن

گروه انبوه سازان اوژن

شرکت انبوه سازان اوژن منطقه آزاد انزلي به شماره ثبت 2940 بعنوان شعبه داخلي شرکت انبوه سازان ‍‍«B.P. BUILDERS CANADA INC.» از سال 1392 فعاليت رسمي خود را در زمينه مشاوره ، طراحي ،اجراء ويلا سازي و پروژه هاي شهرک سازي در ايران آغاز نمود. اين شرکت با تکيه بر تخصص و دانش نيروهاي کاردان ، جوان و فعال خود از همان ابتداي راه توانسته است با الهام از ايده مدينه فاضله در شهرسازي «UTOPIA » گام هاي موثري در زمينه شهرک سازي بردارد.
عامل اصلي موفقيت اين شرکت در رقابت ، ارزيابي نهايي و توجه به ميزان رضايتمندي مشتري است، هم چنين برخورداري از تجارب بيش از يک دهه اين شرکت در طراحي؛ اجرا و تحويل بيش از 32000 متر مربع پروژه هاي مختلف اعم از مسکوني، برج، تجاري، ادري و ... در آمريکاي شمالي و اروپا و خاورميانه نمايانگر ارزش آفريني و سود آوري اين شرکت از طريق خلق بناهاي برتر و ماندگار با مديريت بهينه منطبق بر الزامات محيطي و نيازهاي زندگي آرماني را به عنوان ماموريت خود تلقي نموده است. آنچه اين شرکت را از ديگر مجموعه هاي فعال در کشور متمايز ميکند برخورداري از توانمنديها و شايستگي هايي است که در قالب دانش محوري و کارآمدي مبتني بر اخلاق مداري ايفاي نقش ميکند.

راههاي ارتباطي
مديريت : 09113321680    |    واحد فروش ويلا شمال :09122192969
دهکده ساحلي اليت